Här berättar vi om stort och smått som händer på Gitarren. Gitarrens förskola i Norrköping arbetar med språkutveckling (SOL), matematik, natur/teknik samt barns/vårdnadshavares inflytande och delaktighet. Detta utövas i ett lustfyllt lärande, genom lek, musik/rörelse och skapande aktiviteter.

2017-09-04

Välkomna på föräldramöte!Välkomna på föräldramöte
Måndagen 18 september
kl. 17:00- 19:00
på Gitarrens förskola


Program:
·       Information av utvecklingspedagog Maria Blomberg
·       Information om projektet ”Tidiga insatser”
·       Information på respektive avdelning av personalen med möjlighet att ställa frågor
Vi samlas i lekhallen och går därefter till respektive avdelning
Varmt välkomna!
Cecilia Wenner med personal

2017-06-07
Gitarrenloppet

I torsdags fick barnen på förskolan Gitarren återigen springa Gitarren-loppet. Detta har blivit en tradition på vår förskola. Alla barn är vinnare och alla får en guld medalj för sin springinsats. 

2017-06-02

Snigelpromenad

I onsdags var det molnigt och regnigt.
Det var vått och fuktigt på marken.
Då tyckte vi att det var ett perfekt tillfälle för en "snigelpromenad".

Vi gick till cykelvägen som går över riksvägen från förskolan.
I början hittade vi inte alls många sniglar.
"Var är snigel?" undrade barnen.
Barnen och pedagoger tittade noga på marken för att hitta
sniglar. Efter en stund hittade vi 
den första snigeln!   


Lyckan över att hitta en snigel var stor hos barnen.
Alla barn var så intresserade av att observera snigeln med förstoringsglas.
"Snigel! Snigel!" utropade barnen.

"Jag vill också titta!"
Alla ville komma närmare till snigeln för att se hur snigeln rör sig.

Barnen var inte rädda att känna på sniglar.
Sniglar var nog mer rädda för barnen och
många sniglar gömde sig i snäckor.

Sedan hittade vi mer och mer sniglar på vägen.
Under promenaden hittade vi totalt tjugotals vinbärssnäckor.
 Vinbärssnäcka

Vi stannade vid varje snigeln för att observera
och det tog en lång stund att komma tillbaka till förskolan.
Men det gjorde ingenting för vi kunde se så många sniglar!

2017-05-30

TRÄD

Vi på Stjärnan har under vårterminen arbetat vidare med barnens intresse för naturmaterial och träd. Vi har promenerat i skogen och känt och tittat på träd, blad och stubbar. Vi har tagit med oss stora grenar in på avdelningen som vi har målat och satt upp i taket i vår ateljé. Vi har även varit på biblioteket för att låna med oss faktaböcker om träd. Vi pedagoger märker att barnen gärna samlar naturmaterial som pinnar, kottar etc. som de vill ta med in på avdelningen och skapa med. De visar intresse för att titta närmare på stubbar och trädstammar när vi är i skogen. Vi har målat på våra händer och en bit upp på underarmen för att göra våra egna träd.
2017-04-24


Barnen på Pluto utforskar studsmatta

Vad är det som händer när man studsar?

Barnen fick rita egna gungor

Hackspett

Ritad av: barnen på Pluto
Sagan om hackspett

av: barnen på Pluto

Inspirerade av hackspetten som bor i närliggande skogen.